А.А. Ахматова о Н.С. Гумилеве

"Эдгар По"

Ахматова А.А. Заметки конспективного характера о мотивах произведений Эдгара По в поэзии Н.С. Гумилева. Черновой автограф. 1925 - 1926 гг. 

Подписка на А.А. Ахматова о Н.С. Гумилеве